Posebne mjere – za klijente Razvojne banke FBiH

26/05/2020

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“, Razvojna banka Federacije BiH postojećim klijentima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz sljedeće modalitete/posebne mjere:

  • moratorij na otplatu glavnice kredita – odobravanje grace perioda do 12 mjeseci za kredite koji se otplaćuju anuitetno;
  • reprogramiranje/restrukturiranje kreditnih obaveza unutar prvobitno ugovorenih rokova otplate kredita;
  • reprogramiranje/restrukturiranje kreditnih obaveza na rok otplate do 12 godina uz mogućnost odobravanja grace perioda do 12 mjeseci
  • produženje krajnjeg roka povrata do 12 mjeseci za revolving kredite i pozajmice;
  • prolongacija plaćanja naknada za garancijske poslove;

Sve modifikacije Razvojna banka Federacije BiH provodi bez naknade za obradu zahtjeva.

Dokumentacija za odobravanje olakšica

Za odobravanje posebnih privremenih mjera, Klijent je dužan dostaviti Zahtjev za  odobravanje olakšica sa navodima svih bitnih informacija i argumenata na osnovu kojih se može zaključiti da je ugroženo poslovanje uzrokovano virusnim oboljenjem  „COVID-19“, uz dostavljanje dokaza: prekid poslovne saradnje, prolongacija zaključenih ugovora o poslovnoj saradnji, nemogućnost izvršavanja istih zbog nedostatka sirovina neophodnih za obavljanje poslovanja, nedostatak radne snage i sl.

Zahtjev za odobravanje olakšica i ostala dokumentacija neophodna za obradu   zahtjeva može se dostaviti elektronskim putem (na e-mail: info@rbfbih.ba) i/ili poštom.

Zahtjev za odobravanje olakšica možete preuzeti ovdje.

Podijelite vijest, izaberite platformu!