Kreditna linija za održavanje zaposlenosti

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • minimalni iznos pojedinačnog kredita je 20.000,00 KM, a maksimalni 500.000,00 KM (maksimalno 10.000,00 KM po zaposlenom)
  • rok otplate do 5 godina
  • grace period do 12 mjeseci
  • nominalna kamatna stopa 3,00% fiksna na godišnjem nivou*

Namjena:

  • finansiranje tekućih sredstava uz održavanje postojećeg nivoa zaposlenosti

Korisnici kredita:

  • pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima proizvodnje i usluga

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,22% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 5  godina, uz grace period od 12 mjeseci

20.000500.000
360

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading

Izračunajte ratu

*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.