Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora

Subvencija kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva, koja će biti subvencionirana  u 100%-tnom iznosu.

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 8 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*
  • maksimalni iznos pojedinačnog kredita je 500.000,00 KM

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava (izgradnja novih kapaciteta, povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, izgradnja tematskih sadržaja, izgradnja smještajnih objekata namjenjenih tržištima posebnih interesa, pretvaranje soba/apartmana u kućanstvima u male porodične hotele, revitalizacija tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnja ekosela sa pratećim sadržajima, autokampova i slično) kao i tekućih sredstava.

Korisnici kredita:

  • pravna i fizička lica

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS)=2,65% za iznos kredita 500.000,00 KM, rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci.

Izračunajte ratu

5.000500.000
396

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.