Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 8 godina
  • grace period do 12 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*
  • maksimalan iznos kredita: 500.000,00 KM

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava ( izgradnja novih kapaciteta, povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, izgradnja tematskih sadržaja, izgradnja smještajnih objekata namjenjenih tržištima posebnih interesa, pretvaranje soba/apartmana u kućanstva u male porodične hotele, revitalizacija tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnja ekosela sa pratećim sadržajima, autokampova i sl.) kao i tekućih sredstava.

Korisnici kredita:

  • pravna i fizička lica (obrtnici)

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS)=2,65% za za iznos kredita 100.000,00 KM, rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci

Izračunajte ratu

5.000500.000
396

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.