Razvojna banka FBiH planira otvoriti poslovnicu u Travniku (VIDEO)

Razvojna banka FBiH planira otvoriti poslovnicu u Travniku (VIDEO)
Predstavnici Vlade Srednjobosanskog kantona (SBK) i Razvojne banke Federacije BiH na sastanku u Travniku razgovarali su o finansijskom i privrednom interesu ovog kantona i banke, te zaključili da Razvojna banka treba da proširi kapacitete i na područje SBK uz otvaranje organizacijske jedinice.
Vidi više!

Razvojna banka FBiH namjerava otvoriti poslovnicu u Goraždu (VIDEO)

Razvojna banka FBiH namjerava otvoriti poslovnicu u Goraždu (VIDEO)
Saradnja Razvojne banke FBiH i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona - Podrška privredi
Vidi više!

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke FBiH i Sparkasse Bank

Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Razvojne banke FBiH i Sparkasse Bank
Razvojna banka FBiH i Sparkasse Bank potpisale su Ugovor o poslovnoj saradnji s ciljem podrške privrednicima u prevazilaženju krize uzrokovane pandemijom COVID-19
Vidi više!

Razvojna banka FBiH i Sberbank BH potpisale Ugovor o poslovnoj saradnji

Razvojna banka FBiH i Sberbank BH potpisale Ugovor o poslovnoj saradnji
Sberbank BH i Razvojna banka Federacije BiH potpisale su Ugovor o poslovnoj saradnji vezan za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.
Vidi više!

Razvojna banka FBiH i  ProCredit Bank zaključile Ugovor kako bi podržali domaće privrednike

Razvojna banka FBiH i ProCredit Bank zaključile Ugovor kako bi podržali domaće privrednike
Članovi uprave ProCredit Bank potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnom bankom FBiH, kojim je ProCredit banci omogućeno korištenje inicijalnih sredstava Garancijskog fonda u iznosu do 20 miliona KM, u okviru programa pomoći Vlade FBiH privrednicim
Vidi više!

Razvojna banka FBiH potpisala Ugovor sa Intesa Sanpaolo Bankom BiH o korištenju sredstava Garancijskog fonda

Razvojna banka FBiH potpisala Ugovor sa Intesa Sanpaolo Bankom BiH o korištenju sredstava Garancijskog fonda
Garancijski fond je instrument pomoći Vlade FBiH, a Razvojna banka FBiH će, u ime i za račun Federacije BiH, izdavati garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji komercijalna banka odobri svom klijentu.
Vidi više!

Razvojna banka FBiH i Addiko Bank partneri u jednostavnijem finansiranju za vrijeme krize

Razvojna banka FBiH i Addiko Bank partneri u jednostavnijem finansiranju za vrijeme krize
 Addiko Bank dd Sarajevo i Razvojna banka Federacije BiH potpisale su ugovor o poslovnoj saradnji, kojim je regulisano učešće Banke u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, a u cilju provođenja pomoći Vlade Federacije BiH privrednicima i obrtnicima od negativnih efekata pandemije COVID-19.
Vidi više!

Naše kreditne linije

Naše kreditne linije

Aktuelnosti

Razvojna banka FBiH organizuje predstavljanje svojih aktivnosti i kreditnih linija poduzetnicima općine Prozor – Rama. Predstavljanje će biti u srijedu, 19.2.2019. godine u dvorani HE Rama sa početkom u 11.00 sati. Na prezentaciju su pozvani [..više]

Drugi o nama

Pogledajte promotivni video