Kreditna linija za kratkoročno finansiranje tekućih sredstava

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 mjeseci
  • korištenje kredita: jednokratno, sukcesivno ili na revolving osnovi
  • otplata sa ili bez otplatnog plana
  • nominalna kamatna stopa 3,50% fiksna na godišnjem nivou*

Namjena:

  • finansiranje tekućih sredstava

Korisnici kredita:

  • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 4,15% za iznos kredita 100.000 KM i rok otplate 12 mjeseci bez grace perioda.

Izračunajte ratu

10.0005.000.000
112

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.