Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina
  • grace period do 24 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 3,60% na godišnjem nivou* za rok otplate do 7 godina
  • nominalna kamatna stopa 3.90 na godišnjem nivou** za rok otplate preko 7 godina

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava uz moguće odobravanje dijela tekućih sredstava

Korisnici kredita:

  • pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, javna komunalna preduzeća, općine/gradovi i kantoni

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* efektivna kamatna stopa 3,79% za iznos kredita 500.000,00 KM na rok  na rok 7 godina i 24 mjeseca grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,50%)

**efektivna kamatna stopa 4,06% za iznos kredita 500.000,00 KM na rok 12 godina i 24 mjeseca grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,50%)

Izračunajte ratu (do 7 godina)

10.0005.000.000
684

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading

Izračunajte ratu (preko 7 godina)

10.0005.000.000
85144

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.