Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih i tekućih sredstava za potrebe – općina, gradova i razvojnih agencija uz subvencioniranje kamate od strane Federalnog Ministarstva finansija

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*
  • minimalni iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM
  • Subvencija kamate:    do x,xx% od strane Vlade FBiH, za uredne klijente

Namjena:

  • Sufinansiranje prihvatljivih projektnih izdataka, finansiranje troškova koji nisu prihvatljivi donatorima sredstava, a sastavni su dio projekta jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH koji se finansiraju od strane EU i/ili drugih bilateralnih donatora, uključujući i refinansiranje troškova pripreme projekta i plaćanja PDV-a, implementacija projekata i ostalo finansiranje. Radi se isključivo o projektima lokalne zajednice, na općinskom odnosno gradskom nivou.

Korisnici kredita:

  • jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi), te razvojne agencije u vlasništvu ili većinskom vlasništvu općina, gradova i županija / kantona koje su zadovoljile uslove natječaja za bespovratna sredstva koji su finansirani iz proračuna Europske unije i/ili drugih bilateralnih izvora.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS)=2,65% za iznos kredita 100.000,00 KM, rok otplate 8 godina uz grace period 12 mjeseci

Izračunajte ratu

50.000500.000
196

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.