Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava za izvoznike

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina
  • grace period do 24 mjeseca (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 3,40% fiksna na godišnjem nivou*

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava za izvoznike uz moguće odobravanje dijela tekućih sredstava

Korisnici kredita:

  • pravna lica kod kojih učešće prihoda po osnovu izvoza čini minimalno 33% ukupnih prihoda utvrđenih u prethodnom obračunskom periodu

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa 3,51% za iznos kredita 500.000,00 KM na rok na rok 12 godina i 24 mjeseca grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,30%)

Izračunajte ratu

10.0005.000.000
6144

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.