Kreditna linija za dugoročno kreditiranje javno privatnog partnerstva

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 8 godina
  • grace period do 12 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,90% fiksna na godišnjem nivou*

Namjena:

  • finansiranje stalnih i tekućih sredstava za realizaciju projekata ugovorenih kroz JPP (finansiranje, izgradnju, renoviranje, sanaciju, rekonstrukciju, upravljanje i održavanje infrastrukture, davanje usluga zajedno sa javnim sektorom kao i zajedničke tehnološke inicijative, te kombinacija do sada u praksi prepoznatih modaliteta)

Korisnici kredita:

  • privatna privredna društva

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa 3,06% za iznos kredita 100.000,00 KM na rok na rok 8 godina i 12 mjeseci grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,50%)

Izračunajte ratu

5.0005.000.000
196

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.