Kreditna linija za finansiranje pripreme izvoza

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 mjeseci
  • nominalna kamatna stopa 2,80% fiksno na godišnjem nivou*
  • otplata kredita odjednom ili prema dinamici iz realizovanih priliva po izvozu

Namjena:

  • finansiranje tekućih sredstava namijenjenih za pripremu izvoza za zaključeni izvozni ugovor/narudžbenicu

Korisnici kredita:

  • pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, te koja ispunjavaju opće uslove za korištenje sredstava ove kreditne linije

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) 3,42% za iznos kredita  100.000,00 KM, rok otplate 12 mjeseci.

Izračunajte ratu

10.0005.000.000
112

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.