Kreditna linija za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja

USLOVI KREDITNE LINIJE:

za industriju, zanatstvo i usluge:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*

za poljoprivrednu proizvodnju:

 • rok otplate do 7 godina
 • grace period do 12 mjeseci, a u slučajevima finansiranja poljoprivredne proizvodnje ili start-up projekata do 3 godine
 • nominalna kamatna stopa 2,00% na godišnjem nivou**

Kamatna stopa za razvoj i održavanje starih zanata 2,00%.

Namjena:

 • finansiranje stalnih i tekućih sredstava uz zapošljavanje novih radnika sa evidencije nezaposlenih u službama za zapošljavanje

Iznos kredita:

Minimalni iznos kredita po jednom korisniku je 40.000,00 KM, a maksimalni 500.000,00 KM i limitiran je kako slijedi:

 • za industrijsku proizvodnju iznos od 25.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za zanatstvo i usluge iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za poljoprivrednu proizvodnju iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku
 • za održavanje starih zanata iznos od 20.000,00 KM po novouposlenom radniku

Korisnici kredita:

 • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, kao i pravna i fizička lica koja započinju privrednu djelatnost

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50%  jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,64% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) 2,13% za iznos kredita 100.000,00 KM i rok otplate 7 godina uz grace period 36 mjeseci.

Izračunajte ratu

10.0005.000.000
684

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
Preuzmite flajer na bosanskom ili hrvatskom jeziku.