Kreditne linija za dugoročno kreditiranje IT Sektora i digitalne transformacije

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 8 godina
  • grace period do 12 mjeseci (uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,90% fiksna na godišnjem nivou*
  • maksimalan iznos kredita: 500.000,00 KM

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava IT Sektora i digitalne transformacije uz moguće odobravanje dijela tekućih sredstava

Korisnici kredita:

  • pravne i fizičke osobe (obrtnici)

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

* Efektivna kamatna stopa 3,06% za iznos kredita 100.000,00 KM na rok na rok 8 godina i 12 mjeseci grace perioda (naknada za obradu zahtjeva 0,50%)

Izračunajte ratu

10.000500.000
396

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
*Izračun je isključivo informativnog karaktera.