Adresa:

Igmanska 1
71000, Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 724-900, 724-902
Fax: ++ 387 33 611-232
S.W.I.F.T.: IBBHBA22

info@rbfbih.ba

webmaster@rbfbih.ba

Pišite nam

  Ostale naše poslovnice:

  Poslovnica Mostar

  Kraljice Katarine br. 8
  88000, Mostar, BiH
  Telefon: + 387 36 448-100
  Fax: + 387 36 448-111

  Poslovnica Bihać

  Bedem bb
  77000, Bihać, BiH
  Telefon/Fax: + 387 37 229-700, 229-707

  Poslovnica Orašje

  JUG – I ul. 36. br. 30
  76270, Orašje, BiH
  Telefon: + 387 31 717-130
  Fax: + 387 31 717-131

  Poslovnica Zenica

  Branilaca Bosne br. 16A
  72000, Zenica, BiH
  Telefon: ++ 387 32 448-570
  Fax: ++ 387 32 448-571

  Poslovnica Tuzla

  Mehmedalije Maka Dizdara C-3 p.p. 1
  75000, Tuzla, BiH
  Telefon: ++ 387 35 321-080
  Fax: ++ 387 35 321-086

  Poslovnica Livno

  Kralja Tvrtka bb
  80101, Livno, BiH
  Telefon: ++ 387 34 204-240, 208-481
  Fax: ++ 387 34 208-482