Adresa:

Igmanska 1
71000, Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 724-900, 724-902
Fax: ++ 387 33 611-232
S.W.I.F.T.: IBBHBA22

info@rbfbih.ba

webmaster@rbfbih.ba

Pozovite nas

Pišite nam

Ostale naše poslovnice:

Poslovnica Mostar

Kraljice Katarine br. 8
88000, Mostar, BiH
Telefon: + 387 36 448-100
Fax: + 387 36 448-111

Poslovnica Bihać

Bedem bb
77000, Bihać, BiH
Telefon/Fax: + 387 37 229-700, 229-707

Poslovnica Orašje

JUG – I ul. 36. br. 30
76270, Orašje, BiH
Telefon: + 387 31 717-130
Fax: + 387 31 717-131

Poslovnica Zenica

Branilaca Bosne br. 16A
72000, Zenica, BiH
Telefon: ++ 387 32 448-570
Fax: ++ 387 32 448-571

Poslovnica Tuzla

Mehmedalije Maka Dizdara C-3 p.p. 1
75000, Tuzla, BiH
Telefon: ++ 387 35 321-080
Fax: ++ 387 35 321-086

Poslovnica Livno

Kralja Tvrtka bb
80101, Livno, BiH
Telefon: ++ 387 34 204-240, 208-481
Fax: ++ 387 34 208-482