Nacrt strateškog plana Banke 2023-2027

U skladu s članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata Federacije BiH Razvojna banka Federacije BiH inicira proces konsultacija o Strateškom planu poslovanja Razvojne banke FBiH za period 2023 – 2027. godina. Pozivaju se sve zainteresirane strane (ministarstva, agencije, udruženja poslodavaca, nevladine organizacije) da zaključno s 20.08.2023. putem emaila strategija2027@rbfbih.ba dostave sugestije i komentare na dokument u prilogu