Ukupno ugovorenih iznosa (KM):

∑ = 10.862.500,00

Najveći ugovoreni iznos (KM):

Max = 1.500.000,00

Najmanji ugovoreni iznos (KM):

Min = 5.000,00

Ukucajte pretragu po potrebi:

RB Korisnik kredita uz garanciju GF Općina Kreditno-garantni program Banka-korisnik garancije Status zahtjeva Ugovoreni iznos garancije - KM Datum izdavanja garancije Rok važnosti garancije