Ukupno odobrenih iznosa (KM):

∑ = 28.777.000,00

Najveći odobreni iznos (KM):

Max = 3.000.000,00

Najmanji odobreni iznos (KM):

Min = 5.000,00

Ukucajte pretragu po potrebi: