Ukupno odobrenih iznosa (KM):

∑ = 181.660.506,74

Najveći odobreni iznos (KM):

Max = 3.000.000,00

Najmanji odobreni iznos (KM):

Min = 0,00

Ukucajte pretragu po potrebi: