Ukupno ugovorenih iznosa (KM):

∑ =

Najveći ugovoreni iznos (KM):

Max =

Najmanji ugovoreni iznos (KM):

Min =

Odaberite filter ili ukucajte pretragu po potrebi:

RB Korisnik garancije Općina Kreditno-garantni program Banka Status zahtjeva Ugovoreni iznos Datum odobrenja Datum važenja garancije