Razvojna banka FBiH predstavila kreditne linije u Ključu

21/02/2023

Razvojna banka FBiH je u saradnji sa Općinom Ključ organizovala prezentaciju kreditnih linija i ostalih proizvoda kojima raspolaže.

 

Posebno je predstavljen set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa „Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“, sa naglaskom na nove kreditne linije za finansiranje turizma, energetske efikasnosti, proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, javno privatno partnerstvo i finansiranje IT sektora i digitalizacije, a koje su sa atraktivnim kamatnim stopama, fiksnim u cijelom otplatnom periodu, dugim rokovima otplate i mogućnostima korištenja grace perioda.

 

Zaključeno je da je Razvojna banka FBiH kreira proizvode koji će zasigurno pomoći privrednicima, te nastavlja biti servis na jačanju konkurentnosti privrede i poticaju novog zapošljavanja.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!