Izvor: ekapija.com

Razvojna banka FBiH namjerava otvoriti poslovnicu u Goraždu – Dodatna podrška za privredu BPK

16/10/2020

Razvojna banka FBiH namjerava otvoriti poslovnicu u Goraždu i ponuditi usluge privrednicima u ovom dijelu BiH, istaknuto je u utorak, 13. oktobra, nakon sastanka u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja će pružiti podršku tim aktivnostima, jer je saradnja BPK i Razvojne banke FBiH obostrani interes.

Sastanku su prisustvovali v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju Senija Bubić, premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar za privredu BPK Mensad Arnaut.

Kako je Fejzić pojasnio, procijenjeno je da Razvojna banka FBiH treba biti prisutna u svih deset kantona FBiH, a trenutno je prisutna u sedam kantona.

– Cijenimo da bi to bilo značajno za BPK Goražde, Srednjobosanski i Zapadno-hercegovački kanton u kojima trenutno nemamo svoje organizacione jedinice, odnosno, poslovnice. Kako bi te poslovnice učinili dostupnim vladama kantona i privrednicima, obrtnicima i poljoprivrednicima danas smo na bazi argumenata i činjenica dobili punu podršku da istrajemo na toj inicijativi – kazao je Fejzić.

Također, na sastanku je razgovarano i o drugim modalitetima saradnje poput osiguranja aranžmana za sufinansiranje kamata, a prezentirani su i proizvodi Razvojne banke FBiH.

– Premijerka je prezentirala svoje planove vezane za saniranje posljedica koje je pandemija koronavirusa ostavila na BPK Goražde. Radi se o uspješnom sastanku, a Uprava Razvojne banke već je donijela zaključak kojim se ide u pravcu otvaranja poslovnice – kazao je Fejzić.

Dodaje da bi poslovnica već u prvom kvartalu sljedeće godine mogla biti otvorena u Goraždu.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća ocijenila je ovu posjetu veoma značajnom, prije svega za privredu BPK Goražde, te je zahvalila Upravi Razvojne banke zbog odluke o otvaranju poslovnice u BPK.

– Upoznati smo da je to banka koja je prije svega oslonjena na podršku i pomoć privredi na cijeloj teritoriji FBiH, a s obzirom da je BPK Goražde kanton koji ima razvijenu privredu kojoj je potrebna dodatna podrška, smatramo da će se otvaranjem poslovnice i plasiranjem kreditnih linija ići u pravcu podrške privredi – kazala je Obuća.

https://ba.ekapija.com/news/3037095/razvojna-banka-fbih-namjerava-otvoriti-poslovnicu-u-gorazdu-dodatna-podrska-za-privredu

Podijelite objavu, izaberite platformu!