Predstavnici USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH u posjeti Razvojnoj banci FBiH

27/07/2021

Predstavnici USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH na čelu sa direktorom Ibrahimom Osta posjetili su Razvojnu banku FBiH i održala sastanak sa predsjednikom Uprave Banke Semirom Fejzićem.

Ovom prilikom razgovarano je o pokrenutom novom petogodišnjem projeku razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini i izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH u periodu od 2021. do 2027. godine, u čemu će Federalno ministarstvo okoliša i turizma sarađivati s Privrednom komorom FBiH, a uz podršku USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH.

Direktor USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini predstavio je planove i aktivnosti koje će biti provedene u sklopu Projekta.

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH predstavio je nove projekte gdje bi Razvojna banka FBiH u skladu sa misijom i definisanim ciljevima Razvojne banke FBiH, uzimajući u obzir Strategiju razvoja Federacije BiH 2021-2027, osim postojećih kreditnih linija imala u ponudi i kreditiranje IT sektora i digitalne transformacije, kreditiranje poboljšanja energetske efikasnosti i projekata obnovljivih izvora energije.

Također, razgovarano je i o modalitetima kreditiranja turističkog sektora, a koji se odnosi na razvoj prije svega malih i srednjih preduzeća.

Na kraju, svi akteri su ovaj sastanak zajednički ocijenili jako uspješnim i u narednom periodu očekuje se intenziviranje saradnje USAID-a i Razvojne banke FBiH.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!