Predstavljena kreditna linija za podršku IT sektoru na seminaru Bit Alliance&EY

22/05/2024

Na održanom seminaru u organizaciji Bit Alliance&EY, pod nazivom “Razbijanje mitova o merdžerima i akvizicijama u IT industriji”, v.d. izvršni direktor Razvojne Banke Federacije BiH, gospodin Dalibor Milinković, predstavio je kreditnu liniju naše banke namijenjenu IT sektoru.

Ova kreditna linija posebno je osmišljena u skladu sa Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021-2027, u kojoj je podrška IT sektoru i digitalnoj tranziciji jedan od ključnih prioriteta Vlade Federacije BiH.

Kreditna linija pruža povoljne uslove finansiranja za IT kompanije, čime se nastoji podstaći rast i razvoj ovog značajnog sektora. Razvojna Banka FBiH nastavlja aktivno raditi na podršci inovacijama i digitalnoj ekonomiji, doprinoseći time ukupnom ekonomskom razvoju Federacije BiH.

Više informacija o uslovima i načinu apliciranja za ovu kreditnu liniju možete pronaći ovdje.

Podijelite vijest, izaberite platformu!