Dogovorena intenzivnija saradnja Razvojne banke i Privredne komore FBiH

14/03/2022

Vršiteljica dužnosti predsjednice Uprave Razvojne banke Federacije BiH doc. dr. sc. Mersiha Slipičević danas je u prostorijama Razvojne banke Federacije BiH održala radno-informativni sastanak sa predsjednikom Privredne komore Federacije BiH Mirsadom Jašarspahićem.

Tom prilikom se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, trenutnim i planiranim aktivnostima Banke. Takođe, konkretizovano je inteziviranje saradnje kroz tačno definisane modalitete.

Dogovoreno ja da ubuduće na prezentacijama, a koje Razvojna banka za poslodavce i menadžere organizuje u gradovima širom Federacije BiH, prisustvuju i predstavnici Privredne komore Federacije BiH.

S druge strane, na svim sastancima grupacija Privredne komore Federacije BiH prisustvovat će i predstavnik Banke koji će prisutne upoznavati s potencijalima i ponudom Banke, planiranim aktivnostima, gdje će zajednički prepoznavati potencijalne probleme, kreirati nove ideje i alate za brzi razvoj privrede u Federaciji BiH.

Razgovaralo se i o Garancijskom fondu Federacije BiH, kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a administrira Razvojna banka Federacije BiH, kao i o dokumentu „Strategija razvoja Federacije BiH“, odnosno osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama za realizaciju planiranog.

Razvojna banka Federacije BiH kreirala je nove kreditne linije kao odgovor na postavljene izazove i ciljeve iz ovog dokumenta, o čemu je predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH detaljno upoznat na ovom sastanku.

Inače, Uprava Razvojne banke Federacije BiH ranije ovog mjeseca predložila, a Nadzorni odbor usvojio set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima. Ovim je predviđeno dugoročno kreditiranje IT sektora i digitalne transformacije, poboljšanja energetske efikasnosti, projekata obnovljivih izbora energije, turističkog sektora i javno-privatnog partnerstva.

Na ovaj način Razvojna banka Federacije BiH je među prvima u Federaciji BiH odgovorila na postavljene izazove i zadatke Strategije.

Podijelite objavu, izaberite platformu!