ASA Banka i Razvojna Banka FBiH potpisale Ugovor o finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća

25/08/2023

ASA Banka i Razvojna banka Federacije BiH uz podršku Svjetske Banke potpisali su ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 10 miliona KM za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Federaciji BiH.

Ispred ASA Banke sa Razvojnom Bankom ugovor su potpisali: Samir Mustafić, predsjednik Uprave Banke i Aldijana Rakić, član Uprave Banke.

Kao vodeća domaća banka koja prati potrebe svojih klijenata i nudi im oslonac za rast i razvoj, ASA Banka na ovaj način nastavlja kontinuitet podrške razvoju malih i srednjih preduzeća.

“ASA Banka je na tržištu prepoznata kao banka kojoj su na prvom mjestu stanovništvo i privrednici naše zemlje, čime sa sigurnošću možemo reći da smo važan oslonac za razvoj bh privrede. Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) čine značajan dio naše ekonomije i vjerujemo da upravo kroz ovakva partnerstva, kao što je udruživanje snaga sa Razvojnom bankom FBiH, možemo napraviti konkretne pomake i biti vjetar u leđa razvoju malih biznisa”, ističe Mustafić.

Za kredit mogu aplicirati mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja su pretrpila najmanje 20 posto pada bruto prihoda ili MMSP u vlasništvu žena, mlada MMSP ili MMSP u manje razvijenim regijama koja imaju otežan pristup finansiranju. Kreditna linija omogućava finansiranje MMSP po povoljnim uslovima uz fiksiranje kamatne stope na period do 12 godina.

“Razvojna banka FBiH je institucija koja podržava razvojne projekte u Federaciji BiH. Kroz Projekat Svjetske banke koji se realizira putem Razvojne banke FBiH, nastavlja se pomagati mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem pružanja podrške oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-19, jačanja njihove konkurentnosti, te promocije rasta i razvoja njihovih poslovnih aktivnosti. Posebna pažnja kroz ovu Kreditnu liniju je posvećena podršci ženama, mladim poduzetnicima i poduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama”, istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke Federacije BiH Mersiha Slipičević.

ASA Banka kao vodeća domaća banka kontinuirano radi na poboljšanju i unapređenju sveukupne ponude koja se uz visok kvalitet usluge pruža klijentima. Kao treća najveća banka na tržištu sa preko 60 poslovnica širom BiH, ASA Banka nastavlja djelovati u cilju rasta domaće ekonomije, prosperiteta pojedinaca i cjelokupnog društva.

Podijelite objavu, izaberite platformu!