Odluka o izboru ponuđaća u postupku javne nabavke multifunkcionalnih uredaja – 4 kom (printer/skener/kopir) za potrebe Razvojne banke FBiH

20/05/2020

Podijelite informaciju, izaberite platformu!