Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

09/06/2020

Preuzmite dokument:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala

Podijelite informaciju, izaberite platformu!