Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga bonitetne agencije za potrebe Razvojne banke Federacije BiH

03/06/2024

Odluku možete preuzeti ovdje.

Podijelite informaciju, izaberite platformu!