Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom

07/07/2020

Vlada Federacije BiH je, na 266. sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom.

Na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, Razvojna banka Federacije BiH će, u ime i za račun Federacije BiH, provoditi postupak izdavanja garancija Fonda i investirati njegova sredstva.

Razvojna banka Federacije BiH će po potpisivanju Ugovora o pružanju finansijskih usluga u okviru Fonda i Ugovora o formiranju namjenskog dugoročnog depozita sa Federalnim ministarstvom finansija, u skladu sa Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, objaviti javni poziv.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!