Lista kvalifikovanih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda

14/08/2020

U skladu sa kriterijima za utvrđivanje kvalifikovanosti komercijalnih banaka definisanih Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, RB FBiH je izvršila ocjenu kvalifikovanosti, te utvrdila LISTU KVALIFIKOVANIH KOMERCIJALNIH BANAKA ZA UČEŠĆE U KREDITNO-GARANTNIM PROGRAMIMA GARANCIJSKOG FONDA.

Podijelite informaciju, izaberite platformu!