Uspješna saradnja Razvojne banke FBiH i ProCredit Bank: Povećanje izloženosti Garancijskog fonda FBiH prema ProCredit Bank

21/12/2022

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i ProCredit Bank nastavljaju uspješnu saradnju kroz realizaciju kredita uz korištenje sredstava Garancijskog fonda Federacije BiH. Privrednicima i obrtnicima, se kroz korištenje navedene garantne linije, stavlja na raspolaganje preko 100 miliona KM za kreditiranje različitih poslovnih investicija. Obzirom da je ProCredit Bank plasirala cjelokupni odobreni iznos garantne linije do oktobra ove godine, poslala je zahtjev za odobrenje dodatnog iznosa garantne linije za obrtnike i privrednike. Prateći rad ProCredit Bank, kroz kvalitet portfolija i ekspeditivnost u realizaciji, Vlada FBiH je odobrila prijedlog za povećanje i time još jednom ukazala povjerenje ProCredit Bank kao jedinoj specijaliziranoj banci za mala i srednja preduzeća u BiH.

 

Garancijski fond je instrument pomoći Vlade Federacije BiH, a Razvojna banka Federacije BiH, u ime i za račun Federacije BiH, izdaje garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji komercijalna banka odobri svom klijentu.

 

“Iskorištenost Garancijskog fonda kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a administrira Razvojna banka Federacije BiH, apsolutno dokazuje kvalitet i značaj ovog instrumenta pomoći. Podrška privrednicima, kao krajnjim korisnicima Garancijskog fonda, se ogleda u mogućnosti da obezbijede povoljnija kreditna sredstva putem komercijalnih banaka koja će dijelom biti obezbijeđena garancijom Garancijskog fonda. Uz olakšan pristup kreditnim sredstvima, posebna pogodnost privrednicima u prethodnom periodu ogledala se i u regresiranju kamate za odobrene kredite. Imajući u vidu da je Garancijski fond jedinstven proizvod na finansijskom tržištu kako u Federaciji tako i u BiH, Razvojna banka FBiH je ispunila očekivanja vlasnika kapitala Razvojne banke, a samim time i Fonda, pored svog osnovnog posla-kreditiranje privrede Federacije BiH, a zbog čega je i osnovana kao posebna finansijska institucija Federacije”, istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH doc. dr. sci. Mersiha Slipičević.

 

ProCredit Bank je prva banka na tržištu FBiH kada je u pitanju broj realizovanih garancija. Do danas, ProCredit Bank je realizovala 157 kredita, što čini 26% učešća u ukupnom broju realizovanih garancija iz Garancijskog fonda Vlade FBiH, u protekle dvije godine. Po veoma povoljnim kreditnim uvjetima, plasirano je više od 55 miliona KM kreditnih sredstava, a najveći dio sredstava bili su podrška izvoznicima te mikro, malim i srednjim preduzećima. Ovaj način saradnje ProCredit Bank i Razvojne banke FBiH pokazao se kao izuzetno uspješan model, gdje najveću korist imaju krajnji korisnici odnosno realni sektor u FBiH.

 

Podsjećamo, kreditno-garantni programi namijenjeni su pravnim licima sa sjedištem u FBiH, i to:

 

  • Za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti
  • Za mikro, mala i srednja preduzeća
  • Za velika preduzeća
  • Za poljoprivredu i prehrambenu industriju
  • Za izvoznike (koji imaju minimalno 30% izvoznog prihoda)

 

Pored pokrića od 50% iznosa glavnice kredita, Garancijski fond FBiH omogućava realizaciju kredita po nižim kamatnim stopama u odnosu na tržišne kamatne stope. Na ovaj način privrednici imaju višestruke benefite. Procedura za dobijanje kredita je olakšana kroz ekspertizu ProCredit Bank, koja kroz direktnu komunikaciju sa Garancijskim fondom FBiH obezbjeđuje da je sve u skladu sa odrednicama Fonda a sam Fond realizuje izdavanje garancije u roku od 7 dana, čime je administrativni proces efikasniji i brži. ProCredit Bank, uz pomoć Garancijskog fonda FBiH potpomaže razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz investicije koje omogućavaju: zadržavanje postojećih ali i otvaranje novih stalnih i sezonskih radnih mjesta, modernizaciju proizvodnih linija te povećanje proizvodnih kapaciteta. „Znamo da su mala i srednja preduzeća generatori novih radnih mjesta i rasta privrede. Uz korištenje Garancijskog fonda FBiH omogućeno je da svaka nova investicija, realizovana iz navedenog fonda, bude obezbjeđena sa 50% garancije, a uz bolje komercijalne uslove. To sa jedne strane daje „vjetar u leđa“ novim investicijama ali omogućava i jačanje postojećeg biznisa u više nego izazovnom poslovnom okruženju. Svjesni smo da je danas, u biznisu, samo promjena konstantna a ovakva vrsta podrške privredi zaista daje oslonac za budućnost.“, istakao je Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank.

 

Svi podaci vezani za Garancijski fond, korisnike i krajnje korisnike Fonda dostupni su na web stranici Razvojne banke FBiH www.rbfbih.ba.

 

Razvojna banka FBiH

Podijelite vijest, izaberite platformu!