Upravu Razvojne banke FBiH posjetili su Adnan Smailbegović i Mario Nenadić

29/09/2022

Na poziv predsjednice Uprave Razvojne banke FBiH doc. dr. sci. Mersihe Slipičević, Razvojnu banku FBiH posjetili su Adnan Smailbegović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH i Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH upoznala je predstavnike Udruženja poslodavaca FBiH kako sa trenutnim aktivnostima Razvojne banke tako i sa aktivnostima planiranim do kraja kalendarake godine. Razgovoru su vođeni i na temu Garancijskog fonda FBiH, koji uspješno administrira Razvojna banka FBiH, sa naglaskom na benefite koji realni sektor ima zahvaljujući funkcionisanju istog. Također, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH upoznati su i sa šest novih kreditnih linija koje je Razvojna banke FBiH kreirala kao odgovor na postavljene ciljeve u “Strategiji razvoja Federacije BiH 2021-2027”. Predloženo je da predstavnici Razvojne banke FBiH prisustvuju sljedećem sastanku Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH kako bi se prezentirala trenutna ponuda Razvojne banke FBiH, kao i nove ideje koje se odnose, prije svega, na povećanje konkurentnosti izvoznika.

Zajednički zaključak sastanka je da je Razvojnu banku FBiH neophodno kapacitetski ojačati kako bi bila u mogućnosti odgovoriti na sve izazove i zahtjeve iz realnog sektora, sa posebnim naglaskom na tzv. vanredne i krizne situacije na tržištu.

Podijelite objavu, izaberite platformu!