Kantonalna privredna komora Tuzla i Razvojna banka FBiH organizovali prezentaciju programa Razvojne banke FBiH

22/02/2022

Kantonalna privredna komora Tuzla i Razvojna banka FBiH, organizovali su prezentaciju programa Razvojne banke FBiH za finansiranje projekata u privredi. Prezentovane su kreditne linije Razvojne banke Federacije, a posebno nove kreditne linije za dugoročno kreditiranje poboljšanja energetske efikasnosti, kreditiranje projekata obnovljivih izvora energije, IT sektora i digitalne transformacije, kao i Garancijski fond Razvojne banke, te druge usluge koje su na raspolaganju privrednicima. Opširnije u prilogu.

 

Podijelite objavu, izaberite platformu!