Tenderska dokumentacija za nabavku usluga eksterne revizije informacionog sistema Razvojne banke FBiH za 2021. godinu

04/02/2022

Preuzmite dokument:

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga eksterne revizije informacionog sistema Razvojne banke FBiH za 2021. godinu

Podijelite informaciju, izaberite platformu!