Strateški ciljevi Razvojne banke: Sredstva će ubuduće ostajati na području Federacije BiH

21/11/2023

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH s ciljem privrednog razvoja i zapošljavanja. Ova politika se realizira kroz stimulativno kreditiranje, koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u pravilu niže od tržišnih kamatnih stopa.

Ukupni prihodi

Šta to znači u praksi? Razvojnoj banci FBiH, kao i svim drugim razvojnim bankama u okruženju, profitabilnost nije osnovni cilj poslovanja i djelovanja. Teoretski, optimalan finansijski rezultat razvojnog bankarstva bio bi tzv. pozitivna nula. Što manja dobit u banci jeste veća korist za realni sektor u Federaciji BiH, i obrnuto. Od ukupnih prihoda u komercijalnim bankama, čak negdje oko 45 posto odnosi se na operativne prihode.

– Uglavnom su to nerizični proizvodi, prije svega sa stanovništvom, ali i pravnim licima. Razvojna banka FBiH ne radi sa stanovništvom i nema ovu vrstu izuzetno profitabilnih usluga. Isključivo radimo s pravnim licima i osnovna aktivnost jeste kreditiranje realnog sektora, poljoprivrede, izvoznika, malih i srednjih preduzeća, a napominjem da se radi o dugoročnim plasmanima s rokom povrata sredstava do 15 godina i 36 mjeseci grace perioda. Zbog ovako povoljnih uvjeta kreditiranja imamo veoma spor povrat plasiranih sredstava, s jedne, ali i zbog niskih i fiksnih kamatnih stopa, s druge strane, što su to odlike razvojnog bankarstva – kazala je doc. dr. sci. Mersiha Slipičević, predsjednica Uprave Razvojne banke FBiH.

Postoje neke djelatnosti u FBiH koje komercijalne banke ne kreditiraju, najčešće zbog procedura matičnih banaka iz okruženja. RB FBiH kreditira sve djelatnosti i sve firme, bez obzira na njihov red veličine i njihovu djelatnost. U kriznim situacijama mnoge djelatnosti spadaju u crvenu zonu rizika u komercijalnim bankama, što je normalna pojava zbog pretjeranog rizika od povrata sredstava. U tim vanrednim okolnostima posebnu ulogu ima RB FBiH te tada maksimalno odgovara na sve zahtjeve iz realnog sektora.

– U protekle nepune dvije godine, koliko sam na čelu Razvojne banke FBiH, bio mi je cilj da kroz definiranje i provođenje sasvim nove strategije jačanja banke, efikasnim radom i vidljivim učincima ojačati našu banku i učiniti je kapacitetski snažnom da zaista odgovorimo na sve zahtjeve realnog sektora. Moramo postati institucija kojom ćemo biti ponosni ne samo mi unutar nje, nego svi naši privrednici i partneri. Želim čuti od poslodavaca kako izjavljuju da imaju svoju banku. To je bio najveći izazov i na tome sam zajedno s mojim kolegama aktivno radila u proteklom periodu – kazala je Slipičević.

U okviru Strategije razvoja FBiH 2021-2027. definirani su osnovni strateški ciljevi, prioriteti, kao i mjere za realizaciju zacrtanih ciljeva. Razvojna banka FBiH je na direktan i indirektan način involvirana u kompletan tekst Strategije, a u skladu s njenom misijom i definiranim ciljevima.

– U skladu s tim smjernicama smo kreirali pet novih kreditnih linija i kao šestu ovu koja će omogućiti lokalnim zajednicama da se prijavljuju na sve evropske projekte koji uključuju grant sredstva. Zahvaljujući navedenom, sada raspolažemo kreditnom linijom za općine i gradove kada je u pitanju apliciranje na evropske fondove. Na ovaj način ćemo zaustaviti prelijevanje grant sredstava iz EU fondova na neke druge destinacije i ova sredstva će ubuduće ostajati na području Federacije BiH – istakla je Slipičević.

Kako bismo proizvode banke što direktnije približili poslodavcima i menadžerima, opredijelili smo se, dodaje, za održavanje sastanaka s poslodavcima u Federaciji BiH, a putem lokalnih udruženja poslodavaca, privrednih komora ili razvojnih agencija. Na ovim prezentacijama svih proizvoda razvojnog bankarstva privrednici su u mogućnosti direktno komunicirati s predstavnicima banke, postavljati pitanja i dogovarati sastanke.

Podrška projektima

– Također smo organizirali sastanke i prezentacije s grupacijom Privredne/gospodarske komore FBiH, gdje smo prisutne upoznavali s potencijalima i ponudom banke, planiranim aktivnostima. Na istim smo zajednički prepoznali potencijalne probleme i zajednički kreirali nove ideje i alate za brzi razvoj privrede u FBiH, odnosno dogovoreno je intenziviranje saradnje kroz tačno definirane modalitete. Ovakvim pristupom smo željeli poslati jasnu poruku poslodavcima kako su vrata banke otvorena i da su uvijek dobrodošli u svoju Razvojnu banku FBiH – istakla je Slipičević.

Rezultat intenziviranja saradnje sa Svjetskom bankom je uspostava “Projekta oporavka i podrške firmama – poslovnim subjektima u BiH”, koji se realizira putem kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom. Ovo je još jedan dokaz da je Razvojna banka FBiH institucija koja podržava razvojne projekte u Federaciji BiH, te nastavlja pomagati mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem pružanja podrške oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-19, jačanja njihove konkurentnosti, te promocije rasta i razvoja njihovih poslovnih aktivnosti.

Posebna pažnja kroz ovaj projekt je posvećena podršci ženama, mladim poduzetnicima i poduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama. Razvojna banka FBiH je započela postupak implementacije Projekta potpisivanjem ugovora o supsidijarnom finansiranju s finansijskim institucijama koje učestvuju u realizaciji projekta.

Još jedan važan projekt koji Razvojna banka veoma uspješno realizira je Garancijski fond. To je instrument pomoći Vlade Federacije BiH, a Razvojna banka Federacije BiH, u ime i za račun Federacije BiH, izdaje garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama kao instrument osiguranja 50 posto glavnice kredita koji komercijalna banka odobri svom klijentu. Iskorištenost Garancijskog fonda kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a administrira Razvojna banka Federacije BiH, apsolutno dokazuje kvalitet i značaj ovog instrumenta pomoći.

Podrška privrednicima, kao krajnjim korisnicima Garancijskog fonda, ogleda se u mogućnosti da osiguraju povoljnija kreditna sredstva putem komercijalnih banaka koja će dijelom biti osigurana garancijom Garancijskog fonda. Uz olakšan pristup kreditnim sredstvima, posebna pogodnost privrednicima u prethodnom periodu ogledala se i u regresiranju kamate za odobrene kredite. Imajući u vidu da je Garancijski fond jedinstven proizvod na finansijskom tržištu, kako u Federaciji tako i u BiH, Razvojna banka FBiH je ispunila očekivanja vlasnika kapitala Razvojne banke, a samim time i Fonda, pored svog osnovnog posla – kreditiranje privrede Federacije BiH, a zbog čega je i osnovana kao posebna finansijska institucija Federacije.

Uspješni menadžer

Predanost radu, kompetentnost, principijelnost, dosljednost, poznavanje raznih disciplina rukovođenja poslovnim procesima, posebno rukovođenje ljudskim resursima, neke su od osobina koje svaki uspješan menadžer treba da posjeduje. Smatram da se maksimalni rezultati mogu postići u pozitivnoj radoj atmosferi i sa zdravom vertikalnom, odnosno horizontalnom komunikacijom u banci, to je samo jedna pretpostavka za uspješan rad ove institucije.

– Za uspješan rad ove institucije neophodna je njena jaka konekcija s vladom Federacije BiH i njenim ministarstvima na način da provodi zacrtane strateške ciljeve, mjere i prioritete vlade. Razvojna banka FBiH ne može sama funkcionirati na finansijskom tržištu, nego su njene koordinate određene dugoročnim i srednjoročnim mjerama i politikama Vlade FBiH. Uprava banke je u prethodnom periodu pokrenula i okončala proces izrade strateškog dokumenta Razvojne banke FBiH, u formi sektorske strategije, a zasnovano na Strategiji razvoja FBiH za period 2021-2027. i isti je upućen u daljnju proceduru – zaključila je Slipičević.

Privredni razvoj

– Iskreno se nadam da će moj dosadašnji uspješan poslovni angažman, drugačiji pristup i otvaranje banke prema okruženju biti temelj i za buduće maksimalne rezultate ove institucije i njenu još bolju perspektivu u ispunjavanju zadaća ekonomske politike Vlade Federacije BiH s ciljem privrednog razvoja i zapošljavanja – istakla je Slipičević.

Podijelite objavu, izaberite platformu!