Vlada FBiH – Usvojenim kreditno-garantnim programima stvoreni preduslovi za korištenje sredstava Garancijskog fonda FBiH

10/09/2020

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, koja je u toku, usvojila kreditno-garantne programe tri federalna ministarstva kojima je komercijalnim bankama omogućeno odobravanje kredita privrednicima uz korištenje sredstava Garancijskog fonda Federacije BiH uspostavljenog kod Razvojne banke Federacije BiH.

Riječ je o federalnim ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog i onemogućenog poslovanja usljed pandemije virusnog oboljenja COVID-19, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta. Podrška privrednicima, kao krajnjim korisnicima Garancijskog fonda, se ogleda u mogućnosti da obezbijede povoljnija kreditna sredstva putem komercijalnih banaka koja će dijelom biti obezbijeđena garancijom Garancijskog fonda.

Kreditno-garantni programi:

  • Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta:

–      Program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti,
Ukupan iznos garancija po Programu iznosi 50.000.000 KM. Krediti za koje mogu biti izdavane garancije Garancijskog fonda u okviru ovog Programa su za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije i kratkoročni, a u sva četiti slučaja iznos kredita je do 300.000 KM.

–       Program za mikro, mala i srednja preduzeća.
Ukupan iznos garancija po Programu iznosi 150.000.000 KM. U okviru ovog Programa krediti se mogu odobravati u iznosu do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, za investicije, te za kratkoročne namjene.

Garancije Garancijskog fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19 (do 31.05.2021. godine), jačanju kreditnog potencijala obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19 na privredu Federacije BiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.

  • Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije:

–      Programa za velika preduzeća i

–      Program za izvoznike.

Ukupan iznos garancija za ove programe iznosi 100 miliona KM.

Velikim preduzećima se, po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, smatraju ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju najmanje dva od tri propisana uslova: da je prosječan broj zaposlenih u toku godine veći od 250, da prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi više od 4.000.000 KM, te da je ukupan godišnji prihod veći od 8.000.000 KM.

U Programu za izvoznike je navedeno da korisnik može biti svako privredno društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane virusnim oboljenjem COVID-19 i koje je ostvarilo najmanje 30% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.

  • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

– Program za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Ukupan iznos garancija po ovom Programu iznosi 100.000.000 KM.

Za programe sva tri federalna ministarstva je zajedničko da garancije Garancijskog Fonda mogu biti izdavane za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti (isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i slično) od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17.3.2020. godine, zatim obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, kao i investicija manjeg obima.

Garancije Garancijskog fonda ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Garancije Garancijskog fonda koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31.5.2021. godine, bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za što će biti doneseni novi kreditno-garantni programi.

U narednom periodu, Razvojna banka Federacije BiH će zaključiti ugovore o poslovnoj saradnji sa komercijalnim bankama koje su u proteklom periodu kvalifikovane za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, nakon čega će komercijalne banke privrednicima ponuditi povoljne kredite uz korištenje garancija Garancijskog fonda kao instrumenta obezbjeđenja dijela kreditnih sredstava.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!