Riječ predsjednice Uprave

Dobro došli u Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine koja svojom jedinstvenom ponudom, širokom lepezom kreditnih linija sa najnižim i fiksnim kamatnim stopama, sigurno može biti Vaš istinski partner u ostvarivanju poslovnih ideja.

Naše zajedničko partnerstvo bit će veliki doprinos i značaj u što bržem i ravnomjernijem razvoju Federacije BiH kroz sve oblasti rada i djelovanja, što će pružiti mogućnost otvaranja novih radnih mjesta .

Proizvodnja novih vrijednosti, izvoz roba i usluga jesu osnova za razvoj našeg društva.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021 – 2027 kao osnovna platforma socio – ekonomskog razvoja FBiH, sa osnovnim strateškim ciljevima, prioritetima i prepoznatim mjerama, za nas predstavlja poziv da najkvalitetnije odgovorimo na sve izazove i postavljene nam zadatke u narednom periodu. Kreirat ćemo nove specijalne proizvode koji će zasigurno pomoći našim privrednicima da ostvare što brži razvoj i na taj način osiguramo razvoj Federacije na cijelom njenom teritoriju .

Vaša Razvojna banka Federacije BiH

Predsjednica Uprave

Doc. dr. sci. Mersiha Slipičević, dipl.oec.