Kreditne linije za digitalnu transformaciju, poboljšanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije

11/08/2021

U skladu s nedavno usvojenom Strategijom razvoja Federacije od 2021-2027 godine Razvojna banka FBiH je uspostavila tri nove kreditne linije;  za projekte poboljšanja energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije i digitalnu transformaciju. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,5 %. Razvojna banka preuzima na sebe valutni i inflatorni rizik. Uslovi su jednaki za sve bez obzira na veličinu preduzeća.  Zainteresovani mogu podnijeti zahtjeve za kreditiranje preko Razvojne banke FBiH za projekte poboljšanja energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije i digitalnu transformaciju. Željeni rezultati su uštede, smanjenje zagađenja, veća  produktivnost, zapošljavanja i brži ekonomski razvoj. Maksimalan iznos pojedinačnog kredita za  poboljšanje energetske efikasnosti je do pola miliona maraka. Rok otplate je do 8 godina a grejs period do 12 mjeseci. Za projekte obnovljivih izvora energije može biti odobreno do dva miliona. Rok otplate je do 12 godina s grejs periodom od 18 mjeseci.   EU teži ka tome da do 2030 godine udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora iznosi oko 30 %.  Obnovljive izvore čine; energije vjetra, solarnu energiju, hidroenergiju, geotermalnu energiju,biomasu i biogoriva. Uprava razvojne banke razmatra uvođenje dugoročne kreditne linije za finansiranje razvoja poduzetništva u sektoru turizma. Također, u razmatranju je i uvođenje kreditne linije za finansiranje i podršku projekata koji se odnose na javno-privatno partnerstvo.

Podijelite objavu, izaberite platformu!