Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Razvojna banka: Beskamatni krediti za sektor turizma

31/03/2023

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo potpisala je danas protokol o poslovnoj saradnji i ugovor o formiranju namjenskog depozita s predsjednicom Uprave Razvojne banke Federacije BiH Mersihom Slipičević, kojim su privrednicima omogućeni beskamatni krediti za finansiranje projekata iz oblasti turizma.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu izdvojilo 1.000.000 KM za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate  odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke FBiH.

Na ovaj način novim korisnicima omogućeno je korištenje kreditnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, uz subvencioniranje kamate od strane Ministarstva u visini 2,50 posto, za sve vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva u 100 postotnom iznosu.

– Ministarstvo intenzivno radi na projektima koji doprinose razvoju turizma. Izuzetno sam sretna zbog činjenice da smo uspostavili beskamatnu kreditnu liniju s Razvojnom bankom, jer na ovaj način možemo pomoći turističkom sektoru u Federaciji BiH. Na program finansiranja kamata i troškova obrade kredita odlučili  smo se jer postoji veliki interes turističkih privrednika za povoljnim novčanim sredstvima i mi smo im omogućili potpuno besplatan novac za investicije. Vjerujemo da će realizacija ove kreditne linije rezultirati zamahom u razvoju i modernizaciji naših turističkih kapaciteta – naglasila je ministrica Đapo.

Sredstva Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora namijenjena su za finansiranje stalnih i tekućih sredstava. Kada je riječ o stalnim sredstvima ona su namijenjana za izgradnju novih i povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, zatim izgradnju tematskih sadržaja i smještajnih objekata namijenjenih tržištima posebnih interesa, te pretvaranje soba/apartmana u kućanstvima u male porodične hotele. Također, namijenjena su i za revitalizaciju tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnju eko sela sa pratećim sadržajima, autokampova i slično.

– U cilju što adekvatnijeg razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog sektora u Federacije BiH uspostavili smo sistem podrške putem povoljnog dugoročnog kredita za naše partnere. Želja nam je osigurati razvoj inoviranih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda, kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti – istakla je Slipičević.

Podijelite objavu, izaberite platformu!