Razvojna banka Federacije BiH u Goraždu prezentovala kreditne linije

31/01/2024

Razvojna banka Federacije BiH u saradnji sa Vladom Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) u  Goraždu je  organizovala prezentaciju kreditnih linija i ostalih proizvoda iz svoje ponude.

Poseban akcenat stavljen je na set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa „Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“, sa naglaskom na nove kreditne linije za finansiranje turizma, poljoprivrede, energetske efikasnosti, proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, javno privatno partnerstvo i finansiranje IT sektora i digitalizacije.

V.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Borislav Trlin naglasio je da je cilj prezentacije  druženje sa privrednicima, ali i predstvaljanje mogućnosti i pogodnosti koje nudi Razvojna banka

„Razvojna banka ima čitavu lepezu ponuda, a Goražde je interesantno da ima jaku koncentraciju proizvođača nove vrijednosti i imamo jako kvalitetne izviznike za koje mi  imamo veoma kvalitetne i specifične linije, generalno za proizvodnju nove vrijednosti, ali imamo i kreditne linije koje se odnose na turizam a koje beskamatno radimo cijelo vrijeme trajanje otplate kredita, poljoprivreda koja  faktički u sebe uključuje grantove“ – naveo je Trlin.

Dodao je da Razvojna banka trenutno radi na izradi nekih projekata zajedno sa Vladom koja će raditi na povećanju konkurentnosti  izvoznika gdje će, kako je rekao,  biti  veliki dio grant sredstava te je mišlenja da će sa  fiksnom kamatnom stopom, dugim rokom otplate kredita moći odgovoriti svim zahtjevima  partnera iz Goražda, a cilj je da se njihov broj poveća.

„Siguran sam da ćemo poslije ovakve prezentacije ohrabriti ljude da dođu u svoju banku i da ćemo ih  imati još više. Razvojna banka FBiH će po prvi put uputiti na Vladu FBiH nešto što se zove strateški dokumet Razvojne banke FBiH, gdje je između ostalog predviđeno i naše kapacitetsko jačanje i kapitalno i kadrovsko, a i širenje naših mreža na neke tačke u Federaciji koje smatramo da su bitne. Zasigurno Goražde je jedno od tih kota, sačekat ćemo da Vlada FBiH prihvati ovaj jako bitan dokument i dogovoreno je sa predstavnicima kantonalnih lasti da dođu kod nas u narednoj sedmici da otvorimo ovu temu“-kazao je Trlin.

U Vladi BPK Goražde ponudu Razvojne banke smatraju dobrom prilikom za goraždanske privrednike i poslodavce u raznim segmentima. Ministar za privredu Zijad Briga najavio je da će konkretne aktivnosti biti dogovorene na narednom sastanku.

„ Vjerovatno ćemo predložiti određene sporazume, a sve s  ciljem da olakšamo našim privrednicima put do dolaska kapitala koji je neophodan u daljem razvoju. Mi ćemo ćemo pokušati da ove kreditne linije koje su povoljne za naše privrednike, da Vlada kantona sufinansira i pomogne u dijelu finansiranja kamate na kredite i troškove obrade kredita čime bi faktički omogućili privrednicima da  dođu do besplatnog kapitala odnosno  vrate samo onaj dio koliko dobiju za svoj tekući posao“ – kazao je Briga.

 

Dodao je da se u ministarstvu privrede u posljednjih šest mjeseci radio na pripremi dokumenata sa obrazloženjem zahtjeva za otvaranje filijale u Goraždu  koji će biti dostavljen Razvojnoj banci a s ciljem  olakšavanja poslovanja goraždanskim  privrednicima.

Podijelite objavu, izaberite platformu!