Izvor: avaz.ba

Razvojna banka Federacije BiH nastavila je postupak implementacije Projekta Svjetske banke

28/04/2023

Razvojna banka Federacije BiH je potpisivanjem ugovora o supsidijarnom finansiranju s UniCredit Bank d.d. Mostar nastavila postupak implementacije Projekta Svjetske banke.

Projekt se uspostavlja i realizuje putem kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom, a ukupna vrijednost Projekta u Federaciji BiH koji se realizirati preko Razvojne banke Federacije BiH iznosi 30,416 miliona eura.

S tim u vezi Razvojna banka Federacije BiH kreirala je novu Kreditnu liniju – Svjetska banka “Projekat oporavka i podrške firmama – poslovnim subjektima u BiH” koja predstavlja trenutno najatraktivniji proizvoda na tržištu sa kamatnom stopom od 0,8 do 1,5 posto fiksno. Kreditna linija namijenjena je pružanju supsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje učestvuju u realizaciji Projekta (banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva), a koje će osigurati podzajmove za prihvatljive krajnje korisnike, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća.

https://avaz.ba/vijesti/biznis/825400/razvojna-banka-federacije-bih-nastavila-je-postupak-implementacije-projekta-svjetske-banke

Podijelite objavu, izaberite platformu!