Razvojna banka Federacije BiH nastavila je postupak implementacije Projekta Svjetske banke

28/04/2023

Razvojna banka Federacije BiH je potpisivanjem ugovora o supsidijarnom finansiranju sa ProCredit Bank d.d. Sarajevo nastavila postupak implementacije Projekta Svjetske banke.

 

Projekat se uspostavlja i realizuje putem kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom, a ukupna vrijednost Projekta u Federaciji BiH koji se realizirati preko Razvojne banke Federacije BiH  iznosi 30,416 miliona EUR-a.

 

S tim u vezi Razvojna banka Federacije BiH kreirala je novu Kreditnu liniju – Svjetska banka „Projekat oporavka i podrške firmama – poslovnim subjektima u BiH“ koja predstavlja trenutno najatraktivniji proizvoda na tržištu sa kamatnom stopom od 0,8 do 1,5% fiksno. Kreditna linija namijenjena je pružanju supsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje učestvuju u realizaciji Projekta (banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva), a koje će osigurati podzajmove za prihvatljive krajnje korisnike, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća.

Podijelite vijest, izaberite platformu!