Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodopriverde i šumarstva

04/01/2024

U skladu sa Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu, potpisan je Protokol o saradnji između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Razvojne banke FBiH, koji će u narednom periodu biti podrška korisnicima kroz grant sredstva i povoljne uslove kreditiranja u cilju unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.

Ovim putem su krajnjim korisnicima osigurana sredstva u iznosu 12 miliona KM za investicijska ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, a ista se realiziraju na principu: 35% grant sredstva Ministarstva, 15% vlastita sredstva krajnjeg korisnika i 50% kreditna sredstva Razvojne banke FBiH.

Kreditna sredstva Razvojne banke FBiH su izuzetno povoljna za krajnje korisnike, uz fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou i duže rokove otplate kredita. Na ovaj način Razvojna banka FBiH preuzima valutne, inflacijske i ostale rizike.

Korisnici će sredstva kredita i grant sredstva moći koristiti za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede, i to: biljne proizvodnje, stočarske proizvodnje i ribarstva kroz izgradnju i opremanje objekata,  nabavku mehanizacije i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, podizanje višegodišnjih zasada i nabavku rasplodne stoke, odnosno nabavku opreme za  doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda.

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!