Razvojna banka FBiH u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic održala prezentaciju

21/03/2022

Razvojna banka FBiH u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic održala prezentaciju

Razvojna banka FBiH je u Konjicu upriličila prezentaciju kreditnih linija svim zainteresiranim privrednicima sa područja općine Konjic.

Prezentacija je održana u Gareden City hotelu, a na početku prezentacije, u ime domaćina Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, prisutne je pozdravio Jasmin Badžak, predsjednik Udruženja.

V.d. predsjednica Uprave doc. dr. sci. Mersiha Slipičević pozvala je sve privrednike da se obrate Razvojnoj banci FBiH kako bi se zajednički pristupilo realizaciji njihovih ciljeva, ideja i projekata.

Osim v.d. predsjednice Uprave doc. dr. sci. Mersiha Slipičević, ispred Razvojne banke FBiH prisustvovao je Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj, koji je prezentirao sve kreditne linije Razvojne banke FBiH, sa posebnim akcentom na nove kreditne linije koje korespondiraju sa dokumentom „Strategija razvoja Federacije BiH“.

Prisutni su pokazali posebno interes za kreditnu liniju koja se odnosi na izvoznike i kreditnu liniju za energetsku efikasnost.

Na sva postavljena pitanja predstavnici Razvojne banke FBiH dali su adekvatne i zadovoljavajuće odgovore.

Podijelite vijest, izaberite platformu!