Razvojna Banka FBIH strateški partner u turističkim investicijama – podrška 2. Sarajevo Tourism Summit

26/04/2024

Razvojna Banka FBIH s zadovoljstvom je podržala 2. Sarajevo Tourism Summit, koji je održan 24. i 25. aprila u hotelima Holiday i Europa u Sarajevu. Ovi dani su bili posvećeni dinamičnim panel diskusijama, inspirativnim predavanjima i neizostavnom umrežavanju, okupivši preko 50 istaknutih predavača i više od 250 gostiju iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.

U partnerstvu s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Razvojna Banka FBIH je pokrenula beskamatni kreditni program za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma. Ovaj program pokriva troškove kamatne stope u potpunosti tokom perioda otplatekao i naknada za obradu kredita. Sredstva od milion konvertibilnih maraka su izdvojena za subvencioniranje kamata, s ciljem podsticanja domaćih kompanija na razvoj novih i unapređenje postojećih turističkih proizvoda.

Ovaj kreditni program predstavlja značajnu podršku turističkim djelatnicima i razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. On odražava opredijeljenost Federalnog ministarstva za okoliš i turizam ka jačem razvoju turizma u BiH, kao i posvećenost Razvojne Banke FBIH prepoznavanju turizma kao ključnog sektora za održivi ekonomski rast.

Osim toga, program je podržan i od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam). Ovaj projekat ima za cilj poboljšati pristup finansijama za sve turističke poduzetnike, pružajući obuke za izradu poslovnih planova i savjetodavnu podršku u procesu apliciranja.

Na otvaranju Summita, v.d. izvršni direktor za projekte i razvoj Razvojne banke FBIH, Dalibor Milinković, istakao je važnost ove kreditne linije kao podrške rastućem sektoru turizma u Bosni i Hercegovini, naglašavajući posvećenost Banke u partnerstvu sa djelatnicima u turističkoj industriji.

Razvojna Banka FBIH se ponosi što može biti strateški partner sa ovakvom kreditnom linijom djelatnicima u oblasti turizma kao jedne od rastućih oblasti u Bosni i Hercegovini.

Podijelite vijest, izaberite platformu!