Izvor: jablanica.ba

Razvojna banka FBIH prezentirala kreditnu liniju za jablaničke privrednike

05/04/2022

U organizaciji Udruženja privrednika Jablanica i Razvojne banke FBiH, u petak 01.04.2022.godine u hotelu “Jablanica” za jablaničke poslodavce organizovana je prezentacija kreditnih linija i drugih proizvoda kojima raspolaže Razvojna banka FBiH sa naglaskom na  nove kreditne linije koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027”.

Prezentaciji su prisustvovali Dalibor Milinković član uprave Razvojne banke FBiH i Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke FBiH. Pored jablaničkih privrednika, prezentaciji je prisustvovao Općinski načelnik Damir Šabanović sa saradnicima. Održana prezentacija ujedno je bila i prilika za intenzivniju komunikaciju  između jablaničkih privrednika i predstavnika Razvojne banke FBiH.

http://www.jablanica.ba/ba/vijesti-jablanica/iz-opcine/razvojna-banka-f-bih-prezentirala-kreditnu-liniju-za-jablanicke-privrednike.html

Podijelite objavu, izaberite platformu!