Razvojna banka FBiH potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa ASA Bankom

06/10/2020

Predstavnici ASA Banke potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BIH o korištenju garantnog potencijala FONDA u cilju provođenja pomoći Vlade Federacije BiH privrednicima i obrtnicima koji su pogođeni pojavom pandemije COVID-19.

Zaključivanjem ovog Ugovora definisani su uslovi kojima se poduzetnicima, odnosno pravnim licima koji samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i usluga na tržištu, omogućavaju povoljni uslovi kreditiranja uz garanciju Vlade FBiH. Garancije Fonda namjenjene su za korisnike kredita sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da je pandemija koronavirusa značajno onemogućila i usporila djelatnosti privrednika, te samim time i cjelokupne bh. privrede, smatramo da je izuzetno važno istima pružiti pomoć i podršku u cilju nastavka njihovog poslovanja. Upravo ova saradnja će omogućiti privrednicima da dobiju povoljne kreditne plasmane uz garanciju iza koje stoji Vlada FBiH. U osnovi naše misije i vizije nalazi se želja da budemo stabilan i dugoročan partner bh. stanovnicima i privredi, a ovo je samo još jedan od načina kojim to i dokazujemo”, izjavio je Član Uprave ASA Banke Davor Tomić.

“Kao što je poznato Garancijskim fondom Federacije BiH će upravljati Razvojna banka Federacije BiH koja će, u ime Federacije BiH, izdavati garancije Garancijskog fonda komercijalnim bankama. Garancijski fond Federacije BiH kao mjera Vlade Federacije BiH, predstavlja poticaj i sigurnost u povoljnije uslove budućih plasmana komercijalnim bankama koje dobivaju sigurnost u podjeli rizika sa Federacijom BiH, naravno cijeneći sve i do sada primjenjivane kriterije ocjene boniteta klijenata, ali sa podjelom rizika u omjeru 50% za kreditiranje svakog budućeg biznisa”, izjavio je v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH dr. sc. Semir Fejzić.

Radi se o 5 kreditno-garantnih programa koje je Vlada FBiH usvojila, a ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog i onemogućenog poslovanja usljed pandemije virusnog oboljenja COVID-19, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.

 

 

 

 

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!