Razvojna banka FBIH na prestižnoj međunarodnoj konferenciji

28/05/2024

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je na prestižnoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Modeli razvojnog finansiranja na Zapadnom Balkanu”, koja je održana u Beogradu 24/25. maja, u organizaciji Fonda za razvoj. Ova konferencija okupila je ključne aktere iz oblasti razvojnih institucija iz cijelog regiona.

Našu banku predstavljala je Lejla Kapur, direktorica Sektora kredita, koja je uzela aktivno učešće u panelu “Razvojne finansijske institucije kao važan podsticaj ubrzavanju privrednog razvoja država”. Tokom svog izlaganja, Kapur je govorila o širokom spektru delovanja naše banke, uključujući partnere, korisnike, programske oblasti, te o značajnom uticauj banke na privredni rast i razvoj u Federaciji BiH.

Kao jedina dama u panel diskusiji sa kolegama iz Mađarske razvojne banke, Makedonske razvojne banke, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, te Razvojne i izvozne banke Slovenije, Kapur je predstavila i strategije za budući razvoj naše banke i naglasila važnost Razvojne banke FBIH u ubrzavanju privrednog napretka Federacije BIH.

Podijelite vijest, izaberite platformu!