Izvor: fena.ba

Razvojna banka FBiH među prvim odgovorila na postavljene izazove i zadatke Strategije razvoja FBiH

08/03/2022

SARAJEVO, 7. marta (FENA) – Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (RB FBiH) počinje aktivnosti promocije u gradovima i regijama u Federaciji BiH u skladu sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027, kojom su definirani srednjoročni i dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja Federacije BiH.

Prezentacije su predviđene u Bihaću, Prozor-Rami, Tešnju, Jablanici, Orašju i Konjicu.

Uprava Banke će, također, napraviti plan prezentacija za drugi kvartal tekuće godine, a cilj Uprave banke jeste da budu posjećene sve regije u Federaciji.

Ovakvim pristupom Uprava Razvojne banke FBiH želi poslati jasnu poruku poslodavcima kako su vrata Banke otvorena i da su uvijek dobrodošli u svoju Razvojnu banku FBiH.

U okviru Strategije razvoja FBiH 2021-2027 definirani su osnovni strateški ciljevi, prioriteti kao i mjere za realizaciju zacrtanih ciljeva.

– Evidentno je kako je Razvojna banka FBiH na direktan i indirektan način involvirana u kompletan tekst Strategije, a sukladno njenoj misiji i definiranim ciljevima. Uprava Razvojne banke FBiH je predložila, a Nadzorni odbor usvojio set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima. Na ovaj način Razvojna banka FBiH je prva u Federaciji odgovorila na postavljene izazove i zadatke Strategije – navode iz Razvojne banke FBiH.

Kako bi ovu ekskluzivnu ponudu što direktnije približila poslodavcima i menadžerima, Uprava Banke se opredijelila za održavanje sastanaka sa poslodavcima u Federaciji BiH, a putem lokalnih udruženja poslodavaca, privrednih komora ili razvojnih agencija. Na tim prezentacijama svih proizvoda razvojnog bankarstva privrednici su u mogućnosti direktno komunicirati sa predstavnicima Banke, postavljati pitanja i dogovarati sastanke.

Strategija razvoja FBiH 2021-2027 je usvojena u oba doma Parlamenta FBiH, saopćeno je iz Razvojne banke FBiH.

 

https://fena.ba/article/1257525/razvojna-banka-fbih-medju-prvim-odgovorila-na-postavljene-izazove-i-zadatke-strategije-razvoja-fbih

Podijelite objavu, izaberite platformu!