Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma: beskamatni krediti za sektor turizma

19/12/2023

U cilju što adekvatnijeg razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog poduzetništva u FBiH uspostavljen je sistem podrške putem povoljnog dugoročnog kredita za partnere Razvojne banke FBiH.

Dana 19.12.2023. godine potpisan je Protokol o poslovnoj saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Razvojne banke FBiH koju zastupa v.d. predsjednik Uprave Borislav Trlin i Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojeg zastupa ministrica dr. sc. Nasiha Pozder.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu izdvojilo iznos od 1 milion KM, za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate za kredite odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke FBiH.

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u visini 2,50% za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva koaj će biti subvencionirana u 100%-tnom iznosu.

Cilj je osigurati razvoj inoviranih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti. To iziskuje povećanje kvaliteta smještajnih kapaciteta i uključivanje što većeg broja lokalnih poduzetnika i njihovih proizvoda/usluga u destinacijski lanac vrijednosti, što osigurava tržišnu diferencijaciju zasnovanu na lokalnom i autentičnom.

 

Podijelite vijest, izaberite platformu!