Razvojna Banka FBiH i ASA Banka potpisale Ugovor o finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća

25/08/2023

Razvojna banka Federacije BiH i ASA Banka, uz podršku Svjetske Banke, potpisali su Ugovor o supsidijarnom finansiranju u iznosu od 5 miliona EUR za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Federaciji BiH. Namjena ovih kreditnih sredstava je da se putem dugoročnog finansiranja omoguči  pružanje podrške  oporavka mikro, malih i srednjih preduzeća koji su pogođeni COVID-19.

„ASA Banka je na tržištu prepoznata kao banka kojoj su na prvom mjestu stanovništvo i privrednici naše zemlje, čime sa sigurnošću možemo reći da smo važan oslonac za razvoj bh privrede. Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) čine značajan dio naše ekonomije i vjerujemo da upravo kroz ovakva partnerstva, kao što je udruživanje snaga sa Razvojnom bankom Federacije BiH, možemo napraviti konkretne pomake i biti vjetar u leđa razvoju malih biznisa“, istakao je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

Za kredit mogu aplicirati mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja su pretrpila najmanje 20 posto pada bruto prihoda ili MMSP u vlasništvu žena, mlada MMSP ili MMSP u manje razvijenim regijama koja imaju otežan pristup finansiranju. Kreditna linija omogućava finansiranje MMSP po povoljnim uslovima uz fiksiranje kamatne stope na period do 12 godina.

“Razvojna banka FBiH je institucija koja podržava razvojne projekte u Federaciji BiH. Kroz Projekat Svjetske banke koji se realizira putem Razvojne banke FBiH, nastavlja se pomagati mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem pružanja podrške oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-19, jačanja njihove konkurentnosti, te promocije rasta i razvoja njihovih poslovnih aktivnosti. Posebna pažnja kroz ovu Kreditnu liniju je posvećena podršci ženama, mladim poduzetnicima i poduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama”, istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke Federacije BiH Mersiha Slipičević.

Podijelite vijest, izaberite platformu!