Projekat Svjetske banke za oporavak i podršku kompanijama/poslovnim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine

04/05/2021

Razvojna banka Federacije BiH u narednom periodu provodi Projekat podrške firmama u Federaciji Bosne i Hercegovine namijenjen podršci oporavku preduzeća pogođenih ekonomskim utjecajem pandemije COVID-19, a  kroz poboljšani pristup financijama i konsolidirani program  javne podrške. Projekt je uspostavljen i implementiran kroz kreditni aranžman Bosne i Hercegovine sa Svjetskom bankom – Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a sastoji se od sljedećih komponenti:

  1. Komponenta 1 – kreditna linija namijenjena osiguravanju supsidijarnog financiranja za odabrane financijske institucije koje sudjeluju u provedbi Projekta (komercijalne banke , mikrokreditne organizacije i lizing kompanije), koje će osigurati podzajmove za prihvatljive korisnike, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća sljedeće ciljne grupe:
  • Ciljna grupa 1 – teško pogođena preduzeća, suočena sa padom bruto prometa / prometa od najmanje 20 procenata u drugom kvartalu 2020. u odnosu na drugi kvartal 2019;
  • Ciljna grupa 2 – nedovoljno zadovoljena mikro, mala i srednja preduzeća, tj. preduzeća koja uključuju žene, novoosnovana preduzeća i preduzeća u nerazvijenim područjima, koja se obično doživljavaju kao preduzeća visokog rizika, što rezultira većim kreditnim ograničenjima za ove grupe potencijalnim krajnjim korisnicima čak i pod normalnim poslovnim uvjetima.
  1. Komponenta 2 – jačanje institucionalnog i programskog okvira za podršku oporavku preduzeća kroz uvjete zasnovane na učinku (PBC) gdje su osigurana odgovarajuća sredstva za podršku Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvu ekonomije i preduzetništva Republike Srpske u cilju: (1) usvajanja godišnjeg akcionog plana i utvrđivanja budžeta za programe koji promovišu i podstiču usvajanje tehnologija i digitalizaciju u preduzećima s ciljem povećanja produktivnosti u periodu nakon COVID-a -19 pandemija; i (2) (i) uspostaviti mehanizam praćenja i evaluacije za procjenu učinka i djelotvornosti programa podrške i upravljati svim programima podrške za mikro, mala i srednja preduzeća u Ministarstvu u okviru konsolidovanog okvira za praćenje i ocjenu.

Ukupna vrijednost projekta je 56 miliona eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33.600.000,00 eura. Projekat će u Federaciji BiH implementirati Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija/financija, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Odbor direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj – Svjetske banke održao je sastanak 11.12.2020. i službeno odobrila projekat, a Sporazum o zajmu između Svjetske banke i Bosne i Hercegovine potpisan je 8. februara 2021. godine.

Nakon Odluke Parlamenta FBiH, do konačne efektivnosti, projekat mora proći proceduru prihvatanja od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, što očekujemo u narednom periodu.

Imajući u vidu potrebu da se projekat što prije pripremi kako bi se zainteresiranim poslovnim subjektima stavila na raspolaganje sredstva, činjenica da se Svjetska banka mora složiti s odabirom finansijskih posrednika za provedbu projekta i specifičnostima projekta vezanim za ekološke i socijalne politike, pozivamo sve zainteresirane banke, mikrokreditna društva  i lizing kompanije koje posluju na teritoriji Fedreacije BiH  da se upoznaju sa sadržajem projekta, kako bismo što lakše i blagovremeno, kad se za to steknu uvjeti, završili proceduru izbora financijskih posrednika i zajednički se pripremili za punu efektivnost  projekta.

Informacije o projektu objavljene su na web stranici Svjetske banke: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174604, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na naše telefonske brojeve ili na e-mail [email protected]

Podijelite vijest, izaberite platformu!