Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Maglaju

15/09/2022

U srijedu, 14.09.2022. godine, u sali Općinskog vijeća Maglaj, nakon uvodnog obraćanja predstavnika Općine Maglaj i predstavnika Razvojne banke FBiH Dalibora Milinkovića, izvršnog direktora za projekte i razvoj i Borislava Trlina, direktora Sektora za istraživanje i razvoj održana je prezentacija kreditnih linija i drugih proizvoda kojim raspolaže Razvojna banka FBiH.

Posebno je predstavljen set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027“.

Prisutni su bili u mogućnosti direktno kroz razgovor sa predstavnicima Razvojne banke FBiH, postavljati pitanja i proaktivno učestvovati u diskusiji.

Zaključeno je da Razvojna banka Federacije BiH ostaje otvorena za sve privrednike i nastavlja biti servis na jačanju konkurentnosti privrede, poticaju novog zapošljavanja, te nastavlja podržavati poduzetnički duh u Federaciji.

Podijelite vijest, izaberite platformu!