Kreditna linija za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublazavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja “COVID-19” – za potencijalne i klijente Razvojne banke Federacije BiH

Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“, postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz  NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

Namjena kreditnih sredstava nove Kreditne linije može biti:

 • nabavka zaliha robe, sirovine i repromaterijala, kao i ostale obaveze prema dobavljačima;
 • isplata bruto plaća radnicima za period s početkom proglašenja stanja „Prirodne nesreće“ proglašene na nivou Bosne i Hercegovine;
 • isplata drugih obaveza po osnovu direktnih i/ili indirektnih poreza.

Namjena kreditnih sredstava iz nove Kreditne linije ne može biti finansiranje otplate kredita i/ili izmirenje obaveza po kreditima i/ili drugih obaveza prema drugim bankama i finansijskim institucijama.

Kreditna linija uspostavljena je uz sljedeće uslove finansiranja:

 • maksimalan iznos kredita do 2.000.000,00 KM;
 • kamatna stopa: fiksna, 2,00 % na godišnjem nivou;
 • maksimalan rok otplate: do 36 mjeseci;
 • grace period: do 6 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 18 mjeseci i do 12 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 36 mjeseci;
 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Kamate po kreditima odobrenim iz ove Kreditne linije, a ukoliko Vlada Federacije BiH, Federalni zavod za zapošljavanje ili drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH u narednom periodu budu donosili odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje pitanja likvidnosti privrednika i obrtnika zbog pojave pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, mogu biti predmet navedenih programa subvencioniranja.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

Instrumenti obezbjeđenja kredita definisani su u skladu sa Odlukom o definisanju, procjeni i tretmanu instrumenata za osiguranje naplate potraživanja Razvojne banke Federacije BiH.

Troškove pribavljanja instrumenta osiguranja snosi Korisnik.

Pozovite nas

Izračunajte ratu

*Izračun je isključivo informativnog karaktera.
10.0002.000.000
136

Iznos:

Iznos mjesečnog anuiteta:
Kamata:
Period:

Ukupno za otplatu: *

Loading
Pošaljite upit

Dokumentacija za odobravanje kredita iz Kreditne linije za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“

Pored Zahtjeva za odobravanje kredita, klijent je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • statusno-pravna dokumentacija-za nove klijente; Aktuelni izvod iz Sudskog registra-za nove i postojeće klijente Banke,
 • uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj)-ukoliko klijent nije PDV obveznik potrebno je dostaviti uvjerenje UIO o navedenom,
 • set finansijskih izvještaja za posljednja tri (3) obračunska perioda i analitički bruto bilans za mjesec koji prethodni podnošenju zahtjeva-za nove klijente; analitički bruto bilans za mjesec koji prethodi podnošenju zahtjeva-za postojeće klijente Banke,
 • potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave i UIO o stanju obaveza poreza i doprinosa. Ukoliko klijent ima zaključen sporazum sa nadležnim institucijama, dostaviti isti,
 • ponudu instrumenata osiguranja kredita,
 • profakture, predugovore za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i sl. Banka neće prihvatiti ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod nabavki od registrovanih obrta i sl.), kao i dokumentaciju o nabavci koja je starija od tri (3) mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za kredit. Dokumentacija vezana za finansiranje mora da bude vezana isključivo za uspostavljanje likvidnosti koja je narušena zbog pojave pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“,
 • ostalu dokumentaciju po zahtjevu Banke, ukoliko se procijeni da je potrebno.

Zahtjev za odobravanje kredita i ostala dokumentacija neophodna za obradu zahtjeva može se dostaviti elektronskim putem (na e-mail: [email protected]) i/ili poštom.

Zahtjev za odobravanje kredita možete preuzeti ovdje.